Jubiläen 2026

Picture

Arnold, Malcolm: 20. Todestag (21. Oktober 1921 – 23. September 2006)

Castiglioni, Nicolò: 30. Todestag (17. Juli 1932 – 7. September 1996)

De Falla, Manuel: 150. Geburtstag (23. November 1876 – 14. November 1946)

Francesconi, Luca: 70. Geburtstag (17. März 1956)

Hübler, Klaus K.: 70. Geburtstag (12. Juli 1956)

Ishii, Maki: 90. Geburtstag (28. Mai 1936 – 8. April 2003)

Kelterborn, Rudolf: 90. Geburtstag (3. September 1931 – 24. März 2021)

Lim, Liza: 60. Geburtstag (30. August 1966)

Nunes, Emmanuel: 85. Geburtstag (31. August 1941 – 2. September 2012)

Paxton, Alex: 40. Geburtstag (24. September 1986)

Pergolesi, Giovanni Battista: 290. Todestag (4. Januar 1710 – 16. März 1736)

Platz, Robert HP: 75. Geburtstag (16. August 1951)

Respighi, Ottorino: 90. Todestag (9. Juli 1879 – 18. April 1936)

Rubbra, Edmund: 125. Geburtstag (23. Mai 1901 – 14. Februar 1986)

Rubbra, Edmund: 40. Todestag (23. Mai 1901 – 14. Februar 1986)

Verdi, Giuseppe: 125. Todestag (10. Oktober 1813 – 27. Januar 1901)

Zinsstag, Gérard: 85. Geburtstag (9. Mai 1941)


Zurück zur Übersicht

Photos: Harald Hoffmann (Lim), Casa Ricordi (Respighi), Roberto Masotti (Francesconi)

Unsere Komponist:innen

Katalog und Hintergrundinformationen

Komponist:innen A-Z