No results

Gilbert, Peter

Robert S  (2010-11)
Robert Schumann in Bonn
For five soloists, chamber ensemble and playback
S (Clara). Ct (Eusebius). T (Dr. R). Bar (Florestan). Sch (Robert)
1. 1. 1 (BCl). 1 (CBn). / 0. 0. 1. 0. / 2 Perc. Pno. / 1. 1. 1. 1. 1. / carr.
Part V of the music theatre composition „Robert S.“ (with Karola Obermüller, Annette Schlünz, Georg Katzer and Sergej Newski)
World Premiere: 29.10.2011, Bonn
Duration: 20’
Sy. 4036 // Score / Cla. / Vx. / carr.

(December 23, 1975)